/Rogowiec Dzień8 TurnusV

Rogowiec Dzień8 TurnusV

W środę wszyscy koloniści aktywnie uczestniczyli w przeprowadzonych zajęciach. Grupy tematyczne działały zgodnie ze swoim profilem. Wio Przygodo nadal doskonaliła umiejętności jeździeckie, a pozostałe grupy budowały zamki z piasku. Po obiedzie zmierzyliśmy się z nowymi wyzwaniami artystycznymi, tańczyliśmy oraz zostały wręczone nagrody za dotychczasowe konkursy. Wieczorem wszyscy bawiliśmy się na dyskotece.

?????????????