Sierockie, Ośrodek Anna Maria, dzień I 4.08.2017

Pierwszy pełny dzień przyniósł wiele nowych wrażeń. Czas wypełniały między innymi gry i zabawy integracyjne (bo przecież trzeba się jakoś poznać) oraz zwiedzanie najbliższej okolicy.  Można było pograć w piłkę, kalambury,  czy też zgodnie z zasadami Dnia Milaczka pobyć szczególnie miłym dla jednej wylosowanej wcześniej osoby. Bajeczna pogoda zachęcała także do podziwiania wielu atrakcyjnych walorów […]

See More