Sierockie, Ośrodek Anna Maria, dzień VI 9.08.2017

Witamy! Po nieco wcześniejszym śniadaniu udaliśmy się w podróż do Krakowa. Przy wymarzonej pogodzie razem z Paniami przewodniczkami wysłuchaliśmy opowieści o smoku wawelskim oraz odwiedzaliśmy najważniejsze historycznie miejsca. Byliśmy na dziedzińcu Zamku Królewskiego, wspinaliśmy się po schodach by zobaczyć (a także obowiązkowo dotknąć) dzwon Zygmunta, zwiedziliśmy Katedrę oraz krypty. Po małej przerwie udaliśmy się na […]

See More