/Piecki Dzień 6

Piecki Dzień 6

Stało się, grupa WAKS doczekała się swoich idoli. Rano przywitanie, autografy oraz każdy z WAKS mógł zakupić pamiątkę z idolem. Reszta grupy gry i zabawy zespołowe. Po obiadku WAKS zajęcia “Na czym polega praca YOU TUBERA?” Pozostała część grupy plażowanie, gry i zabawy zespołowe. Wieczorkiem ROOM TOUR- WAKS, pozostała część grupy zajęcia plastyczne “pocztówka z wakacji” oraz “karykatura”.