Sierockie, Ośrodek Anna Maria, dzień II, 18.07.2017 r.

Kolejny dzień upragnionych wakacji to kolejna odznaka! Dzisiejszą wartością do zdobycia będzie MĄDROŚĆ. Po smacznym śniadaniu udaliśmy się na rozgrywki sportowe oraz gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Dzisiaj zdobywamy MĄDROŚĆ więc uczyliśmy się…