Sierockie, Ośrodek Anna Maria, dzień III 6.08.2017

Witamy ! Trzeci dzień naszych kolonii upłynął pod znakiem troszkę kapryśnej aury. Ale pomimo tego w pełni zrealizowaliśmy wszystkie atrakcje. Po śniadaniu miała miejsce gra terenowa, ABC podróżnika oraz Questing (poznajemy najbliższą okolicę).  Po obiedzie można było skorzystać z „klasycznych” rozrywek w postaci telewizora, była także możliwość wyjścia do Kościoła. Wieczór przyniósł wiele emocji dla […]

See More