Rogowiec dzień 7 Turnus 1

Mimo niedzieli wszyscy koloniści aktywnie uczestniczyli w przeprowadzonych zajęciach. Grupy tematyczne działały zgodnie ze swoim profilem. Dziewczyny z Wio Przygodo nadal doskonaliły umiejętności jeździeckie, a pływacy techniki „przemieszczania się w wodzie”. Agenci Nerf stoczyli kolejną bezkrwawą bitwę, a Fabryka Pasji zmierzyła się z nowymi wyzwaniami artystycznymi. Po obiedzie następne grupy zaliczyły park linowy i odwiedziły […]

See More