/CAMP WIELE 2021 / BEA 1 / 01.07 (5)

CAMP WIELE 2021 / BEA 1 / 01.07 (5)

Kolejny dzień na obozie, bardzo aktywny i ciekawy. Zajęcia w parku linowym, na skrzynkach i ściance, rekreacja w lesie, nad wodą, placu zabaw oraz na łódce dostarczyły uczestnikom BEA 1 wiele emocji i pozytywnych wrażeń. Wieczorne rozgrywki na orliku dopełniły dnia.