/Romanówka 19.07.-29.07.2021r. dzień 4

Romanówka 19.07.-29.07.2021r. dzień 4

Dzisiaj od razu po śniadaniu dzieci udały się do Owadolandii. Jest to park edukacyjno-rekreacyjny, w którym można spotkać ogromne repliki owadów, wielkości dorosłego człowieka. Wiernie odtworzone modele owadów, zaprojektowane z dbałością o szczegóły anatomiczne. W parku znajduje się ścieżka dydaktyczna z ciekawymi gatunkami i odmianami roślin oraz tablice informacyjno-edukacyjne, przeznaczone do przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu. Głównym celem tej inspirującej wyprawy była edukacja, ale także wzbudzanie emocji w chwili oglądania rzeźb owadów.

W dalszej części dnia uczestnicy wraz z wychowawcami realizowali zajęcia zgodnie z wybranym programem kolonijnym. Natomiast wieczorem odbyła się integracja całej społeczności kolonijnej. Dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności w zabawie Mam Talent.